Français

Nederlands

 

Idefisc est une association internationale à but scientifique et de droit belge. Elle est composée essentiellement d'avocats exerçant aussi des fonctions de professeur d'université dans le domaine du droit fiscal.

Notre site diffuse des renseignements sur les derniers développements du Droit fiscal belge. Il entend permettre à chacun de gérer ses affaires d'une manière avantageuse sur le plan fiscal, tout en respectant la loi.

Toutes les données figurant sur ce site sont données à caractère purement informatif. Elles n’ont en aucun cas un caractère contractuel ou précontractuel, et n’engagent dès lors pas juridiquement l’association, ses membres, son personnel, ni un tiers quelconque. Les informations à caractère juridique sont de simples avis d’ordre général. Ils ne peuvent être considérés comme des consultations donnant un avis sur une situation juridique déterminée. De tels avis ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’association, ou des personnes qui les ont rédigés.

Abonnez-vous gratuitement à IDEFISC. Nous vous l'enverrons chaque trimestre par la poste ou vous aviserons par mail dès la sortie du nouveau numéro.

Il vous suffit de nous en faire la demande en nous envoyant un e-mail à info@idefisc.be
tel: 02/646.46.36 - fax: 02/644.38.00

Tous les articles parus dans IDEFISC depuis mars 1996 sont disponibles en ligne, dans une version interactive sur www.idefisc.be

Vous y trouverez les numéros et les articles classés par auteur et thème, avec des liens entre les articles et les biographies de leurs auteurs. Un solide outil de documentation en droit fiscal belge.

Idefisc is een internationale vereniging naar Belgisch recht met wetenschappelijk oogmerk, die voornamelijk bestaat uit advocaten die eveneens actief zijn als universiteitsprofessoren in het fiscaal recht.

Onze website biedt informatie over de laatste ontwikkelingen op het vlak van het Belgisch fiscaal recht. Het is de bedoeling eenieder in staat te stellen zijn zaken te regelen op een fiscaal zo voordelig mogelijk wijze, binnen het kader van de wet.

Alle inlichtingen op deze website worden louter informatief verschaft. Zij zijn geenszins van contractuele of precontractuele aard, en verbinden dan ook juridisch noch de associatie, haar leden, haar personeel, of welke derde dan ook. De juridische inlichtingen zijn adviezen van algemene aard. Zij mogen niet worden beschouwd als consultatie met een advies over een welbepaalde juridische situatie. Dergelijke adviezen kunnen in geen enkel geval de aansprakelijkheid van de associatie of van de personen die ze hebben opgesteld, tot gevolg hebben.

Abonneer u gratis op Idefisc. U ontvangt het tijdschrift elk trimester per post of we verwittigen u per mail bij het verschijnen van een nieuw nummer.

U hoeft ons enkel te mailen op info@idefisc.be, te telefoneren op 02/646.4636, of te faxen op 02/644.38.00.

Alle artikels die in Idefisc zijn verschenen sinds maart 1996 zijn online in interactieve vorm  beschikbaar op www.idefisc.be.

U vindt er de nummers en de artikels, geklasseerd per auteur en thema, met links tussen de artikels en biografieën van de auteurs. Een degelijke bron van documentatie over het Belgisch fiscaal recht.